درباره ICF

EMPOWERING THE WORLD THROUGH

COACHING

درباره  ICF

چند کوچ حرفه ای، در سال ۱۹۹۵، ICF را به عنوان موسسه ای غیرانتفاعی پایه گذاری کردند تاکوچهای همکار با پشتیبانی از یکدیگر این حرفه را توسعه دهندتا سال ۲۰۰۰ میزان عضوپذیری در سراسر دنیا به ۱۳۰ عضو در ماه افزایش یافته بود

در حال حاضر (آپریل ۲۰۲۱) حدود ۵۵۰۰۰ عضو ICF در ۱۴۷ کشور جهان ثبت شده اند

ICF در باره آنچه انجام می دهد می گویدما پیشگام در توسعه استانداردهای جهانی برای کوچینگ حرفه ای، صلاحیت ها، اصول اخلاقی و تحقیقات موجود در صنعت هستیم

ICF کوچینگ را اینگونه تعریف می کندمشارکت کوچ با مراجع در یک فرایند خلاقانه و پویا  که موجب به حداکثر رساندن قابلیت های شخصی و حرفه ای مراجع می شود

 بیانیه چشم انداز

کوچینگ بخش حیاتی و جدایی ناپذیر از یک جامعه رو به رشد است و هر یک از اعضای فدراسیون بین المللی کوچینگ تجلی کیفیت برتر کوچینگ حرفه ای هستند.  

ماموریت

فلسفه وجودی فدراسیون بین المللی کوچینگ، ارتقاء و پیشرفت حرفه کوچینگ در سطح جهان است.

ارزش ها

ما به قابلیت اطمینان، شفافیت، مقبولیت و سازگاری متعهد هستیم و همه بخش های فدراسیون بین المللی کوچینگ در قبال صیانت از ارزش های ذیل پاسخ گو هستند:

 

 

 

درستی (integrity)

ما برای حرفه کوچینگ و در سازمان خود از استانداردهای بالایی پیروی می‌کنیم.

تعالی (excellence)

ما برای ارتقاء کیفیت کوچینگ حرفه ای، شرایط احراز و شایستگی هایی را با استانداردهای متعالی تعیین می‌کنیم.

همکاری (collaboration)

ما برای روابط بین افراد و گروه های اجتماعی که در حین مشارکت و تعامل افراد با یکدیگر وجود می‌آیند ارزش قائل هستیم.

احترام (respect)

ما نسبت به تکثر و تنوع فرهنگی آگاهی داریم و برای این تکثر و غنای فرهنگی موجود در میان ذی‌نفعانمان در سراسر جهان ارزش قائل هستیم.

اسکرول به بالا