اعتبارنامه‌های کوچینگ در ICF

اعتبارنامه های ICF و شرایط دریافت آنها

با توجه به تغییرات جدید فدراسیون در برگزاری درره‌های آموزشی و نحوه سنجش متقاضیان دریافت اعتبارنامه  (certification) از ICF ، این صفحه به روز رسانی خواهد شد. برای آگاهی بیشتر درباره اعتبارنامه‌های کوچینگ، به سایت فدراسیون مراجعه فرمایید:

Credentials and Standards

 

 

فرآیند دریافت اعتبارنامه  (certification) از ICF شامل سه سطح می‌باشد. برای هر سطح یک کوچ باید ساعت‌های آموزشی مشخصی را بگذراند و حداقل تجربه کوچینگ را از خود نشان دهد.

ACC

Associate Certified Coach

کوچ همیار (دستیار)

پیش نیاز:
بیش از 60 ساعت آموزش
بیش از 10 ساعت منتورینگ
بیش از 100 ساعت تجربه کوچینگ

PCC

Professional Certified Coach

کوچ حرفه‌ای

پیش نیاز:
بیش از 125 ساعت آموزش
بیش از 10 ساعت منتورینگ
بیش از 500 ساعت تجربه کوچینگ

MCC

Master Certified Coach

کوچ خبره

پیش نیاز:
بیش از 200 ساعت آموزش
بیش از 10 ساعت منتورینگ
بیش از 2500 ساعت تجربه کوچینگ

شرایط دریافت اعتبارنامه‌ ACC

مسیر دریافت ACC

سه مسیر درخواست برای انتخاب مدرک کوچ همیار یا دستیار (ACC) وجود دارد. شرایط را برای تعیین اینکه کدام مسیر مناسب آموزش و سبک زندگی شماست مرور کنید.

 

ACC از مسیر ACTP

الزامات:

 • تکمیل یک دوره کامل آموزش کوچینگ با روش ACTP مورد تایید ICF.
 • حداقل ۱۰۰ ساعت تجربه کوچینگ با ۸ مراجع (دریافت ۷۵% حق الزحمه) از زمان آغاز آموزش ویژه کوچینگ
 • حداقل ۲۵ ساعت از این تجربه کوچینگ باید ۱۸ ماه قبل از ارسال درخواست برای اعتبارنامه باشد.
 • تکمیل آزمون ارزیابی دانش کوچ (CKA)

ACC از مسیر ACSTH

الزامات:

 • حداقل ۶۰ ساعت آموزش ویژه کوچینگ از طریق دوره های ACTP یا ACSTH
 • 10 ساعت منتور کوچینگ به مدت حداقل ۳ ماه که در دوره ی آنلاین شما مستند باشد.
 • منتور کوچ شما باید یک کوچ ACC باشد که یک دوره کامل از تاییدیه خود را تمدید کرده باشد و یا PCC یا MCC (در وضعیت مطلوبی از لحاظ عضویت) باشد.
 • حداقل ۱۰۰ ساعت تجربه کوچینگ (دریافت ۷۵% حق الزحمه) با ۸ مراجع از زمان آغاز آموزش ویژه کوچینگ
 • حداقل ۲۵ ساعت از این ساعت ها باید ۱۸ ماه قبل از ارسال درخواست برای اعتبارنامه باشد.
 • ارزیابی عملکرد (ضبط صدا و متن پیاده شده از جلسات کوچینگ که با درخواست شما آپلود می شود)
 • تکمیل آزمون ارزیابی دانش کوچ (CKA).

ACC از مسیر portfolio

اگر شما مدرک ساعات درسی کوچینگ (CCE) و یا آموزش های تایید نشده توسط فدراسیون را در راستای نیازهای آموزشی گذرانده اید، ملزم به پیروی از مسیر portfolio  هستید.

 • حداقل ۶۰ ساعت آموزش ویژه کوچینگ با مستندات قوی. شما ملزم هستید ثابت کنید که یک دوره آموزشی جامع را که شامل تعریف کوچینگ، اصول اخلاقی و صلاحیت های اصلی می باشد به پایان رسانده اید و در یک دامنه و دنباله سازماندهی شده است که رشد شما را بعنوان یک کوچ تقویت کند.
 • ۱۰ ساعت منتورکوچینگ طی حداقل ۳ ماه که در دوره ی آنلاین شما مستند باشد. منتورکوچ شما باید یک کوچ ACC باشد که  یک دوره کامل از تاییدیه خود را تمدید کرده باشد و یا PCC یا MCC (در وضعیت مطلوبی از لحاظ عضویت) باشد.
 • حداقل ۱۰۰ ساعت تجربه ی کوچینگ (دریافت ۷۵% حق الزحمه) با حداقل ۸ مراجع از آغاز شروع آموزش ویژه کوچینگ حداقل ۲۵% از این آموزش ها باید قبل از ارسال درخواست اعتبارنامه باشد.
 • ارزیابی عملکرد (ضبط صدا و نسخه نوشته شده از جلسات کوچینگ که با درخواست شما آپلود می شود).
 • تکمیل آزمون ارزیابی دانش کوچ (CKA)

شرایط دریافت اعتبارنامه‌ PCC

مسیر دریافت PCC

سه مسیر درخواست برای انتخاب PCC (کوچ حرفه ای تایید شده) وجود دارد. شرایط را برای تعین اینکه کدام مسیر مناسب آموزش و سبک زندگی شماست بررسی کنید.

 

PCC از مسیر ACTP

الزامات:

 • تکمیل یک دوره آموزش کوچینگ مورد تایید فدراسیون.
 • حداقل ۵۰۰ ساعت تجربه کوچینگ (دریافت حق الزحمه ۴۵۰ ساعت) با حداقل ۲۵ مراجع از زمان آغاز آموزش ویژه کوچینگ. حداقل ۵۰ ساعت از این ساعت ها باید ۱۸ ماه قبل از ارسال درخواست اعتبارنامه باشد.
 • تکمیل آزمون ارزیابی دانش کوچ (CKA)

PCC از مسیر ACSTH

 • حداقل ۱۲۵ ساعت آموزش ویژه کوچینگ از طریق دوره ی ACTP و ACSTH
 • 10 ساعت منتورکوچینگ حداقل به مدت ۳ ماه که در دوره ی آنلاین شما مستند باشد. منتور کوچ شما باید یک کوچ PCC یا MCC در موقعیت مطلوب عضویت در فدراسیون باشد.
 • حداقل ۵۰۰ ساعت تجربه کوچینگ (دریافت حق الزحمه ۴۵۰ ساعت) با حداقل ۲۵ مراجع از زمان آغاز آموزش ویژه کوچینگ. حداقل ۵۰ ساعت از این ساعت ها باید ۱۸ ماه قبل از ارسال درخواست اعتبارنامه باشد.
 • ارزیابی عملکرد (دو ضبط صدا و نسخه نوشته شده از جلسه ی کوچینگ که با درخواست شما آپلود می شود)
 • تکمیل آزمون ارزیابی دانش کوچ (CKA)

PCC از مسیر portfolio

اگر شما مدرک ساعت درسی کوچینگ(CEE) و یا مدارک تایید نشده آموزشی خود را در راستای نیازهای آموزشی خود شمرده اید، لازم است که از مسیر PCC portfolio پیروی کنید.

الزامات:

 • حداقل ۱۲۵ ساعت آموزش ویژه کوچینگ با مستندات قوی. شما ملزم هستید ثابت کنید که یک دوره آموزشی جامع را که شامل تعریف کوچینگ، اصول اخلاقی و صلاحیت های اصلی کوچینگ می باشد به پایان رسانده اید و در یک دامنه و دنباله ای سازماندهی شده است که رشد شما را بعنوان یک کوچ تقویت کند.
 • ۱۰ ساعت منتورکوچینگ در طی مدت ۳ ماه که در دوره ی آنلاین خود مستند باشد. منتورکوچ شما باید یک کوچ PCC یا MCC با شرایط مطلوب باشد.
 • حداقل ۵۰۰ ساعت تجربه کوچینگ (دریافت حق الزحمه ۴۵۰) با حداقل ۲۵ مراجع از زمان آغاز آموزش ویژه کوچینگ. حداقل ۵۰ ساعت از این ساعت ها باید ۱۸ ماه قبل از ارسال درخواست اعتبارنامه باشد.
 • اریابی عملکرد (دو ضبط صدا و نسخه نوشته شده جلسه ی کوچینگ که با درخواست شما آپلود می شود)
 • تکمیل آزمون ارزیابی دانش کوچ (CKA)

شرایط دریافت اعتبارنامه‌ MCC

مسیر دریافت MCC

تنها یک نوع درخواست برای MCC (کوچ خبره تایید شده) وجود دارد برای اطلاعات بیشتر شرایط زیر را مرور کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که از تاریخ ۲۸ فوریه سال ۲۰۱۹، شما برای اینکه بتوانید اعتبارنامه MCC (کوچ خبره تایید شده) را درخواست کنید باید قبلاً اعتبارنامه PCC (کوچ حرفه ای تایید شده) را داشته باشید.

الزامات:

 • ۲۰۰ ساعت آموزش ویژه کوچینگ
 • ۱۰ ساعت منتور کوچینگ طی مدت حداقل ۳ ماه. منتور کوچ شما باید یک کوچ MCC با شرایط مطلوب باشد. این منتورکوچ نمی تواند منتور همان فردی باشد که برای درخواست اعتبارنامه قبلی با شما همکاری داشته است.
 • حداقل ۲۵۰۰ ساعت تجربه کوچینگ (دریافت ۲۲۵۰ ساعت حق الزحمه) با حداقل ۳۵ مراجع از زمان آغاز آموزش ویژه کوچینگ شما
 • ارزیابی عملکرد (دو ضبط صدا و نسخه نوشته شده جلسه کوچینگ)
 • تکمیل آزمون ارزیابی دانش کوچ (CKA) در صورتی که قبلاً برای درخواست ACC یا PCC آن را نگذرانده باشید.
اسکرول به بالا