اصول اخلاقی کوچینگ در ICF

اصول اخلاقیِ کوچینگ

اصول اخلاقی ICF (ویرایش 2019/ بازنگری ترجمه: آگوست 2022)

اصول اخلاقی ICF از پنج بخش اصلی تشکیل‌شده است:

1- مقدمه

2- تعاریف کلیدی

3- ارزش‌های بنیادین و چهارچوب های اخلاقی

4- استانداردهای اخلاقی

5- سوگندنامه اخلاقی متخصصین ICF

 

۱- مقدمه

اصول اخلاقی[1]ICF، ارزش‌های بنیادین فدراسیون بین‌المللی‌کوچینگ، چهارچوب ها و استانداردهای اخلاقی را برای همه متخصصان ICF (به تعاریف کلیدی رجوع کنید) تشریح می‌کند. رعایت این استانداردهای اخلاقی اولین شایستگی از شایستگی‌های اصلی کوچینگ است. یعنی “درک اخلاق و استانداردها و استفاده مناسب از آن‌ها در کوچینگ و همه موقعیت‌های دیگری که مرتبط با کوچینگ است”.

اصول اخلاقیICF  از طریق روش‌های زیر به تقویت یکپارچگی ICF و حرفه جهانی کوچینگ خدمت می کند:

 • تعیین استانداردهای رفتاری مطابق با ارزش‌های بنیادین و چهارچوب های اخلاقیICF
 • راهنمایی برای تامل و فکر کردن، آموزش و تصمیم‌گیری به‌صورت اخلاقی
 • داوری و مراقبت از استانداردهای کوچینگ ICF از طریق فرآیند بررسی رفتار اخلاقی (ECR[2])
 • فراهم آوردن مبنایی برای آموزش اصول اخلاقیICF در برنامه‌های آموزشی معتبر ICF

 

اصول اخلاقیICF زمانی اعمال می‌شوند که متخصصان ICF در هر تعامل مربوط به کوچینگ، خود را به‌عنوان چنین نماینده‌ای معرفی کنند. این صرف‌نظر از این است که آیا یک رابطه کوچینگ ایجادشده است یا خیر. این آیین‌نامه وظایف اخلاقی متخصصان ICF در نقش‌های مختلف را بیان می‌کند به‌عنوان کوچ، منتور کوچ، سوپرویژن کوچ[3]، مدرس یا دانشجوی کوچینگ در دوره‌های آموزشی یا کسانی که در نقش‌های رهبری یا در نقش کارکنان پشتیبانی فدراسیون بین المللی کوچینگ هستند.

اگرچه فرایند بررسی رفتار اخلاقی(ECR)  فقط برای متخصصان ICF اعمال می‌شود اما کارمندان فدراسیون بین المللی کوچینگ نیز متعهد به عمل مطابق رفتار اخلاقی، ارزش‌های اصلی و چهارچوب های اخلاقی‌ای هستند که ذیل اصول اخلاقی ICF آمده است.

چالش کار کردن با اصول اخلاقی معنایش اینست که اعضا به‌ناچار با موقعیت‌هایی روبرو می‌شوند که نیاز به پاسخگویی به مسائل غیرمنتظره، حل معضلات و راه‌حل برای مشکلات دارند. این چهارچوب قوانین اخلاقی به افراد کمک می‌کند که بتوانند رفتارهای اخلاقی که در شرایط مختلف لازم است را نشان دهند و راه‌های جایگزین را برای نشان دادن رفتارهای اخلاقی شناسایی کنند.

متخصصان ICF که چهارچوب قوانین اخلاقیICF را می‌پذیرند، تلاش می‌کنند به‌صورت اخلاقی رفتار نمایند، حتی اگر شامل گرفتن تصمیم‌های دشوار یا بروز رفتار شجاعانه باشد.

 

2- تعاریف اصلی

مُراجع: فرد یا تیم/گروه که کوچ می‌شوند. این شامل افرادی که برای منتورینگ، نظارت یا آموزش کوچینگ به کوچ‌ها مراجعه می‌کنند نیز می‌باشد.

کوچینگ: همکاری با مراجع در یک فرایند فکری و خلاقانه که الهام‌بخش آن‌ها برای به حداکثر رساندن قابلیت‌های شخصی و حرفه‌ای شود.

رابطه کوچینگی: رابطه‌ای است که توسط متخصصICF و مراجعان یا حامیان مالی تحت یک توافق‌نامه یا قرارداد ایجاد می‌شود که مسئولیت‌ها و انتظارات هر یک از طرفین در آن تعیین می‌شود.

استاندارد: استانداردهای اخلاقیICF

محرمانگی: محافظت از اطلاعاتی که در رابطه کوچینگ تبادل می‌شود مگر اینکه رضایت به انتشار این اطلاعات داده شود.

تضاد منافع: وضعیتی که یک متخصص ICF درگیر منافع مختلفی باشد که در آن خدمت به یکی از منافع می‌تواند علیه دیگری یا در تضاد باشد. این می‌تواند مالی، شخصی یا غیره باشد.

برابری: وضعیتی که همه افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، قومیت، ملیت، رنگ، جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، سن، مذهب، وضعیت مهاجرت، ناتوانی ذهنی یا جسمی و سایر زمینه‌های تفاوت انسانی دسترسی به منابع و فرصت‌ها را تجربه می‌کنند.

متخصصانICF : افرادی که خود را به‌عنوان عضو ICF یا دارای تأییدیه شایستگی از ICF معرفی می‌کنند، در نقش‌هایی که شامل کوچ، منتور کوچ، سوپرویژن کوچ، مدرس و دانشجوی کوچینگ  می‌شود؛ اما تنها محدود به این نقش‌ها نیست.

کارمندان ICF: کارکنان پشتیبانی فدراسیون بین المللی کوچینگ که توسط یک شرکت مدیریت می‌شوند؛ و به نمایندگی از ICF خدمات مدیریتی و اداری را ارائه می‌دهد.

کوچ داخلی: فردی که در یک سازمان کار می‌کند و کارمندان آن سازمان را به‌صورت نیمه‌وقت یا تمام‌وقت کوچ می‌کند.

حامی مالی: سازمان یا نهادی (ازجمله نمایندگان آن) که هزینه اجرای کوچینگ را پرداخت می‌کند و/یا خدمات کوچینگ را تنظیم یا تعریف می‌کنند تا این خدمات فراهم شود.

کارکنان پشتیبان: افرادی که برای متخصصان ICF به‌منظور پشتیبانی از مراجعان کار می‌کنند.

برابری سیستمی: برابری جنسیتی، برابری نژاد و سایر اشکال برابری که در اخلاق، ارزش‌های اصلی، سیاست‌ها، ساختارها و فرهنگ جوامع، سازمان‌ها، ملت‌ها و جامعه نهادینه ‌شده است.         

3- ارزش‌های بنیادین و چهارچوب های اخلاقی

اصول اخلاقیICF مبتنی بر ارزش‌های اصلیICF و اقدامات ناشی از آن‌ها است. همه ارزش‌ها به یک اندازه مهم هستند و از یکدیگر پشتیبانی می‌کنند. متخصصان ICF با اشتیاق خواهان اجرای این ارزش‌ها هستند به‌طوری‌که انجام آنها همراه با درک کامل و برداشت درست از استانداردها باشد. انتظار می‌رود همه متخصصان ICF این ارزش‌ها را در تمام تعاملات خود نشان داده و آنرا رواج دهند.

 

4- استانداردهای اخلاقی

بخش یکم: مسئولیت در قبال مراجعین

به‌عنوان یک متخصص ICF:

 1. قبل یا در حین جلسه اولیه، ماهیت و ارزش بالقوه کوچینگ، ماهیت و محدودیت های محرمانگی، ترتیبات مالی و سایر شرایط توافق کوچینگ را برای مراجع(های) کوچینگ و اسپانسر(ها) توضیح داده و اطمینان حاصل خواهم کرد که آنها را کاملا درک نموده اند.
 2. قبل از شروع خدمات، توافق نامه / قراردادی راجع به نقش ها، مسئولیت ها و حقوق همه طرف های درگیر با مراجع (ها) و اسپانسر (ها) ایجاد میکنم.
 3. سخت گیرانه ترین سطح محرمانگی را طبق توافق، با همه طرفین حفظ می کنم. من با همه قوانین قابل اجرا که مربوط به داده ها و ارتباطات شخصی است، آگاه و موافقم.
 4. درک روشنی از چگونگی تبادل اطلاعات در بین همه طرف های درگیر در طول تعاملات کوچینگ خواهم داشت.
 5. با مراجعان و حامیان مالی یا سایر طرف های علاقه مند در خصوص شرایط محرمانه نگه نداشتن اطلاعات درک صریح و روشنی خواهم داشت. (به عنوان مثال فعالیت غیرقانونی، اگر طبق قانون لازم باشد، طبق حکم دادگاه معتبر یا دریافت احضاریه، خطر قریب الوقوع یا احتمال خطر برای خود یا دیگران ؛ و غیره)در مواردی که بر اساس دلایل منطقی معتقد باشم یکی از شرایط فوق رخ داده است ، ممکن است لازم باشد مقامات مربوطه را مطلع سازم.
 6. هنگام کار به عنوان کوچ داخلی، از طریق توافق نامه (های) کوچینگ و گفتگوهای مداوم، تعارضات منافع یا تعارضات منافع احتمالی با مراجعین و حامیان مالی کوچینگم را مدیریت می کنم. این شامل پرداختن به نقش های سازمانی، مسئولیت ها، روابط، سوابق، محرمانگی و سایر الزامات گزارش دهی خواهد بود.
 7. هرگونه سوابق، از جمله پرونده های الکترونیکی و ارتباطات ایجاد شده طی تعاملات حرفه ای ام را به روشی نگهداری، مرتب و ذخیره می کنم که باعث حفظ محرمانگی، امنیت و حفظ حریم خصوصی، مطابق با قوانین و توافق نامه های قابل اجرا شود. علاوه بر این، من در تلاش خواهم بود تا از پیشرفت های نوظهور و در حال رشد فناوری که در خدمات کوچینگ (خدمات کوچینگ با کمک فناوری) استفاده می شود، به درستی استفاده کنم و از چگونگی ضوابط مختلف اخلاقی در مورد آنها آگاه باشم.
 8. نسبت به نشانه هایی مبنی بر تغییر احتمالی در ارزش دریافتی از رابطه کوچینگ ، هوشیار خواهم بود.در این صورت، تغییری در روابط ایجاد نموده یا مراجع (های) / حامی (ها) را ترغیب خواهم نمود تا به دنبال کوچ یا متخصص دیگری رفته و یا از منبع دیگری استفاده کنند.
 9. به حق کلیه طرفین برای قطع رابطه کوچینگ به هر دلیلی در طی مراحل کوچینگ و با رعایت مفاد توافقنامه احترام میگذارم.
 10. به پیامدهای داشتن چندین قرارداد و رابطه با مراجع (های) یکسان و یا حامی (مالی) همزمان، به منظور جلوگیری از وقوع تضاد منافع حساس هستم.
 11. به هرگونه تفاوت قدرت یا وضعیت بین مراجع و خودم که ممکن است به دلیل مسائل فرهنگی، رابطه ای، روانشناختی یا زمینه ای ایجاد شود، آگاه بوده و آن را فعالانه مدیریت می کنم.
 12. دریافت احتمالی کمیسیون و سایر مزایایی که ممکن است برای ارجاع مراجع خود به اشخاص ثالث دریافت کنم را به مراجعان خود اعلام میکنم.
 13. بدون در نظر گرفتن میزان یا نوع دستمزد توافق شده در هر رابطه، از کیفیت یکسان کوچینگ اطمینان حاصل خواهم کرد.

 

بخش دوم: مسئولیت در قبال عملکرد و کسب‌وکار کوچینگ

 به‌عنوان یک متخصص ICF:

 1. در تمام تعاملاتم به اصول اخلاقی ICF پایبند هستم.وقتی متوجه نقض احتمالی این اصول توسط خودم شده یا رفتار غیراخلاقی را در متخصصICF دیگری تشخیص دهم ، با احترام موضوع را با افراد مرتبط در میان می گذارم. اگر این روش مسئله را حل نکرد ، آن را به مقام رسمی (مثلاً ICF Global) برای حل و فصل ارجاع می دهم.
 2. لازم میدانم اصول اخلاقی ICF توسط کلیه کارکنان پشتیبانی ام رعایت شود.
 3. از طریق رشد شخصی، شغلی و اخلاقی مداوم، به تعالی متعهد خواهم بود.
 4. محدودیت ها یا شرایط شخصی ام را که ممکن است عملکرد کوچینگ یا روابط کوچینگ حرفه ای من را دچار اختلال ، تضاد یا تداخل کند، تشخیص میدهم.من برای حمایت از تصمیمی که خواهم گرفت درخواست پشتیبانی خواهم نمود و در صورت لزوم سریعاً به دنبال راهنمایی حرفه ای مربوطه خواهم بود. این ممکن است شامل تعلیق یا قطع رابطه کوچینگ من باشد.
 5. هرگونه تضاد منافع یا تعارض احتمالی منافع را، با کار بر روی مساله با طرف های درگیر، درخواست کمک حرفه ای، تعلیق موقت یا پایان دادن به رابطه حرفه ای، برطرف خواهم نمود.
 6. حریم خصوصی اعضای ICF را حفظ نموده و از اطلاعات تماس اعضای ICF (آدرس های ایمیل، شماره تلفن ها و غیره) تنها درصورت کسب اجازه از ICF یا عضو ICF استفاده خواهم نمود.
 7. به طور دقیق به مدارک کوچینگ، سطح شایستگی کوچینگ، تخصص، تجربه، آموزش، گواهینامه ها و مدارک معتبر ICF خودم آگاهی دارم.

 

بخش سوم: مسئولیت در قبال عملکرد حرفه ای

 به‌عنوان یک متخصص ICF: 

 1. در مورد آنچه به عنوان یک متخصص ICF ارائه میدهم و آنچه توسط ICFو حرفه کوچینگ ارائه می شود و همچنین ارزش بالقوه کوچینگ ، بیان کلامی و کتبی درست و دقیقی خواهم داشت.
 2. با کسانی که لازم است از مسئولیت های اخلاقی تعیین شده توسط این اصول مطلع شوند، ارتباط برقرار کرده و آگاهی ایجاد میکنم.
 3. مسئولیت آگاهی و تعیین مرزهای روشن، مناسب و حساس به فرهنگ را که بر تعاملات، چه فیزیکی و یا سایر موارد حاکم است، بر عهده خواهم داشت.
 4. در هیچ گونه رابطه جنسی یا عاشقانه با مراجع (ها) یا اسپانسر (ها) شرکت نخواهم کرد. من همیشه مراقب سطح صمیمیت مناسب برای رابطه خواهم بود و در صورت لزوم اقدام مناسب برای مقابله با این مسئله یا لغو مشارکت کوچینگ را انجام خواهم داد.

 

بخش چهارم: مسئولیت در قبال جامعه

 به ‌عنوان یک متخصص ICF:

 1. ضمن احترام به قوانین محلی و عرف فرهنگی، با حفظ انصاف و برابری در کلیه فعالیت ها و عملکردهای خود ، از تبعیض خودداری خواهم کرد.این شامل تبعیض بر اساس سن، نژاد، ابراز جنسیت، قومیت، گرایش جنسی، مذهب، ملیت، از کارافتادگی یا وضعیت نظامی می شود و البته محدود به این موارد نخواهد بود.
 2. مشارکت ها و مالکیت معنوی دیگران را شناخته و به آنها احترام می گذارم، و فقط ادعای مالکیت محصولات خودم را خواهم داشت.من درک می کنم که نقض این استاندارد ممکن است موجب پیگیری حقوقی از جانب شخص ثالثی گردد.
 3. صادق هستم و در حین انجام و گزارش پژوهش، در محدوده استانداردهای علمی شناخته شده، دستورالعمل های موضوعی قابل اجرا و مرزهای شایستگی خود کار می کنم.
 4. از تأثیر خودم و مراجعینم بر جامعه آگاه هستم.من به فلسفه “انجام کار خوب” در مقابل “پرهیز از کار بد” پایبندم. (طرز فکر من یا نگاهم به انجام دادن کار خوب  است نه تمرکز روی انجام ندادن کار نادرست).

 

5- سوگندنامه اخلاقی متخصصین ICF

من به‌عنوان یک متخصصICF، انجام وظایف اخلاقی و حقوقی خود در قبال مراجعان، حامیان مالی، همکاران و عموم مردم مطابق با استانداردهای اصول اخلاقیICF  را می پذیرم و آنرا تصدیق می کنم.

اگر من بخشی از اصول اخلاقی ICF را نقض کنم، موافق هستم که فدراسیون بین المللی کوچینگ به صلاحدید خود؛ از من برای این کار پاسخ بخواهد. علاوه بر این می پذیرم که پاسخگویی من در برابر فدراسیون بین المللی کوچینگ نسبت به هرگونه نقض موارد یاد شده ممکن است شامل مجازات‌هایی شود: مانند آموزش‌های اجباری بیشتر یا از دست رفتن عضویت و یا اعتبارنامه‌های من در فدراسیون بین المللی کوچینگ.

 

[1] -International Coach Federation

[2] -Ethical Conduct Review

۳- فردی که بر نحوه کوچینگ و اجرای کسب‌وکار کوچ نظارت دارد و کمک می‌کند فرد؛ کوچ بهتر، انسان بهتر و کسب‌وکار بهتری داشته باشد.

اسکرول به بالا