اصول اخلاقی کوچینگ در ICF

اصول اخلاقیِ کوچینگ

اصول اخلاقی ICF (ویرایش 2019)

چهارچوب قوانین اخلاقیICF از پنج بخش اصلی تشکیل ‌شده است:

1- مقدمه

2- تعاریف کلیدی

3- ارزش‌های اصلی و اصول اخلاقی

4- استانداردهای اخلاقی

5- ضمانت اجرایی این اخلاقیات برای متخصصین ICF

مقدمه

چهارچوب قوانین اخلاقی[1]ICF، ارزش‌های اصلی فدراسیون بین‌المللی‌کوچینگ هستند که اصول و استانداردهای
اخلاقی را برای همه متخصصان
ICF (به تعاریف کلیدی رجوع کنید) تشریح می‌کند.
رعایت این استانداردهای اخلاقی اولین صلاحیت از صلاحیت‌های اصلی کوچینگ است. این
یعنی “درک اخلاق و استانداردها و استفاده مناسب از آن‌ها در کوچینگ و همه
موقعیت‌های دیگری که مرتبط با کوچینگ است”. چهارچوب قوانین اخلاقی
ICF از طریق روش‌های
زیر؛
برای تقویت تمامیت و یکپارچگی ICF و حرفه جهانی کوچینگ به کار می‌روند:

·        
تعیین استانداردهای
رفتاری مطابق باارزش‌های اصلی و اصول اخلاقی
ICF

·        
راهنمایی برای فکر
کردن، آموزش و تصمیم‌گیری به‌صورت اخلاقی

·        
داوری و مراقبت از
استانداردهای کوچینگ
ICF از
طریق فرآیند بررسی رفتار اخلاقی
(ECR[2])

·        
فراهم آوردن مبنایی
برای آموزش چهارچوب قوانین اخلاقی
ICF در
برنامه‌های آموزشی معتبر
ICF

 

چهارچوب قوانین اخلاقیICF
زمانی اعمال می‌شوند که متخصصان
ICF در
هر تعامل مربوط به کوچینگ، خود را به‌عنوان چنین نماینده‌ای معرفی کنند. این صرف‌نظر
از این است که آیا یک رابطه کوچینگ ایجادشده است یا خیر. این آیین‌نامه وظایف
اخلاقی متخصصان
ICF در
نقش‌های مختلف را بیان می‌کند به‌عنوان کوچ، منتور کوچ، سوپرویژن کوچ
[3]، مدرس یا
دانشجو کوچینگ در دوره‌های آموزشی یا کسانی که در نقش‌های رهبری
ICF یا در نقش کارکنان پشتیبانی ICF
هستند.

اگرچه فرایند بررسی رفتار اخلاقی(ECR) فقط برای
متخصصین
ICF
اعمال می‌شود اما کارمندان
ICF نیز
متعهد به انجام رفتار اخلاقی، ارزش‌های اصلی و اصول اخلاقی‌ای هستند که در زیر
چهارچوب قوانین اخلاقی
ICF آمده است.

چالش کار اخلاقی بدان معنی است که اعضا به‌ناچار
با موقعیت‌هایی روبرو می‌شوند که نیاز به پاسخگویی به مسائل غیرمنتظره، حل معضلات
و راه‌حل برای مشکلات دارند. این چهارچوب قوانین اخلاقی
به
افراد کمک می‌کند که از طریق آن‌ها بتوانند رفتارهای اخلاقی که در شرایط مختلف
لازم است را نشان دهند و راه‌های جایگزین را برای نشان دادن رفتارهای اخلاقی
شناسایی کنند.

متخصصان ICF که چهارچوب قوانین اخلاقیICF را
می‌پذیرند، تلاش می‌کنند به‌صورت اخلاقی رفتار نمایند، حتی اگر انجام آن شامل
تصمیم‌گیری‌های دشوار یا رفتار شجاعانه باشد.

 

 

تعاریف اصلی

مُراجع: فرد یا
تیم/گروه که کوچ می‌شوند، این شامل افرادی که برای منتورینگ، نظارت یا آموزش
کوچینگ به کوچ‌ها مراجعه می‌کنند نیز می‌باشد.

کوچینگ: همکاری با
مراجع در یک فرایند فکری و خلاقانه که الهام‌بخش آن‌ها برای به حداکثر رساندن
قابلیت‌های شخصی و حرفه‌ای شود.

رابطه کوچینگی: رابطه‌ای
است که توسط متخصص
ICF و
مراجعین یا حامیان مالی تحت یک توافق‌نامه یا قراردادی ایجاد می‌شود که مسئولیت‌ها
و انتظارات هر یک از طرفین در آن تعیین می‌شود.

چهارچوب: چهارچوب
قوانین اخلاقی
ICF

محرمانگی: محافظت از
اطلاعاتی که در رابطه کوچینگ تبادل می‌شود مگر اینکه رضایت به انتشار این اطلاعات
داده شود.

تضاد منافع: وضعیتی که
یک متخصص
ICF
درگیر منافع مختلفی باشد که در آن خدمت به یکی از منافع می‌تواند علیه دیگری یا در
تضاد باشد. این می‌تواند مالی، شخصی یا غیره باشد.

برابری: وضعیتی که
همه افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، قومیت، ملیت، رنگ، جنسیت، گرایش جنسی، هویت
جنسیتی، سن، مذهب، وضعیت مهاجرت، ناتوانی ذهنی یا جسمی و سایر زمینه‌های تفاوت
انسانی دسترسی به منابع و فرصت‌ها را تجربه می‌کنند.

متخصصینICF : افرادی که
خود را به‌عنوان عضو
ICF یا
دارای تأییدیه صلاحیت از
ICF
معرفی می‌کنند، در نقش‌هایی که شامل کوچ، منتور کوچ، سوپرویژن کوچ
، مدرس و
دانشجوی کوچینگ  می‌شود؛ اما تنها محدود به
این نقش‌ها نیست.

کارمندان ICF: کارکنان
پشتیبانی
ICF که
توسط یک شرکت مدیریت می‌شوند؛ و به نمایندگی از
ICF خدمات مدیریتی و اداری را ارائه می‌دهد.

کوچ داخلی: فردی که
در یک سازمان کار می‌کند و کارمندان آن سازمان را به‌صورت نیمه‌وقت یا تمام‌وقت
کوچ می‌کند.

حامی مالی: سازمان یا
نهادی (ازجمله نمایندگان آن) که هزینه اجرای کوچینگ را پرداخت می‌کند و/یا خدمات
کوچینگ را تنظیم یا تعریف می‌کنند تا این خدمات فراهم شود.

کارکنان پشتیبان: افرادی که
برای متخصصین
ICF به‌منظور
پشتیبانی از مراجعین کار می‌کنند.

برابری سیستمی: برابری
جنسیتی، برابری نژاد و سایر اشکال برابری که در اخلاق، ارزش‌های اصلی، سیاست‌ها،
ساختارها و فرهنگ جوامع، سازمان‌ها، ملت‌ها و جامعه نهادینه‌شده است.

 

ارزش‌های اصلی و اصول اخلاقی ICF

چهارچوب قوانین اخلاقیICF مبتنی بر ارزش‌های اصلیICF و اقدامات ناشی از آن‌ها است. همه ارزش‌ها
به یک اندازه مهم هستند و از یکدیگر پشتیبانی می‌کنند. متخصصین
ICF با اشتیاق
خواهان اجرای این ارزش‌ها هستند به‌طوری‌که انجام آن همراه با درک کامل و برداشت
درست از استانداردها باشد. انتظار می‌رود همه متخصصین
ICF این ارزش‌ها را در تمام تعاملات خود نشان
دهند.

 

 

 

 

استانداردهای اخلاقی

بخش یکم: مسئولیت در قبال
مراجعین

به‌عنوان یک متخصص ICF

1.    
توضیح می‌دهم و اطمینان
حاصل می‌کنم که قبل از جلسه یا در جلسه ابتدایی، مراجعین و حامیان مالی آن‌ها
ماهیت و ارزش بالقوه کوچینگ، ماهیت و حدود محرمانه بودن، چگونگی تسویه‌حساب مالی و
سایر شرایط توافقنامه کوچینگ بین ما را درک کنند.

2.    
قبل از شروع خدمات، در
مورد نقش‌ها، مسئولیت‌ها و حقوق کلیه طرف‌های درگیر با مراجعین و حامیان مالی یک توافق‌نامه
یا قرارداد ایجاد می‌کنم
.

3.    
در صورت توافق، سخت‌گیرانه‌ترین
سطح محرمانگی را با تمام طرفین حفظ می‌کنم. من از کلیه قوانین قابل‌اجرا که مربوط
به داده‌ها و ارتباطات شخصی است آگاه هستم
.

4.    
درک روشنی در مورد
نحوه تبادل اطلاعات بین تمام طرفین درگیر در روابط کوچینگ دارم
.

5.    
با مراجعین و حامیان
مالی یا اشخاص ذینفع در مورد شرایطی که تحت آن‌ها اطلاعات را محرمانه نگاه نخواهم
داشت به یک فهم مشترک و شفاف می‌رسم. (مانند فعالیت‌های غیرقانونی، در صورت لزوم
قانون، طبق دستور دادگاه یا احضارنامه معتبر، خطر قریب‌الوقوع یا احتمال خطر برای
خود یا دیگران و غیره). درجایی که من منطقاً معتقد باشم که یکی از شرایط یادشده
حاکم است، ممکن است لازم باشد که به مقامات ذی‌ربط اطلاع دهم.

6.    
هنگامی‌که به‌عنوان
کوچ داخلی کار می‌کنم، تعارض منافع یا تعارض منافع احتمالی خود را با مراجعین و
حامیان مالی بر اساس توافق‌نامه و گفتگوی مداوم مدیریت می‌کنم. این شامل پرداختن
به نقش‌های سازمانی، مسئولیت‌ها، روابط، سوابق، محرمانه بودن و سایر الزامات گزارش‌دهی
می‌باشد
.

7.    
هرگونه سوابق، ازجمله پرونده‌های
الکترونیکی و مکاتبات که در طی روابط حرفه‌ای من ایجادشده است را به‌گونه‌ای
نگهداری، ذخیره و مرتب می‌کنم که محرمانگی، امنیت و حفظ حریم خصوصی را مطابق با
قوانین و توافق‌نامه‌ها ارتقاء دهد. علاوه بر این، من به دنبال استفاده صحیح از پیشرفت‌های
نوظهور فناوری در خدمات کوچینگ هستم (خدمات کوچینگ به کمک فناوری) و آگاه هستم که
چگونه استانداردهای اخلاقی مختلف برای آن‌ها اعمال می‌شوند
.

8.    
به نشانه‌هایی مبنی بر
تغییر در ارزش دریافت شده از روابط کوچینگ، هشیار هستم. در این صورت، یک تغییر در
روابط ایجاد می‌کنم یا مراجعین/ حامیان مالی را تشویق می‌کنم در جستجوی کوچ دیگری
باشند یا به دنبال یک تخصص دیگر باشند یا از یک منبع متفاوت استفاده کنند
.

9.    
به‌حق همه طرف‌ها
احترام می‌گذارم تا روابط کوچینگ را بنا به هر موضوع یا هر دلیلی در طول روند
کوچینگ مطابق مفاد توافقنامه خاتمه دهند
.

10. من در مورد پیامدهای داشتن چندین رابطه یا قرارداد با یک مراجع و حامی مالی
در یک‌زمان به‌منظور جلوگیری از تضاد منافع حساس هستم.

11. از هرگونه اختلاف قدرت و سمت بین خودم و مراجع که ممکن است در اثر مسائل
فرهنگی، رابطه‌ای، روان‌شناختی یا موقعیتی ایجاد شود آگاه هستم و به‌طور فعالانه
آن را مدیریت می‌کنم
.

12. به مراجعینم در مورد دریافت احتمالی هرگونه مزد یا سایر مزایا از اشخاص ثالث
برای معرفی مراجعین به آن‌ها، اطلاع می‌دهم.

13. اطمینان حاصل می‌کنم که کیفیت مستمر کوچینگ را بدون توجه به میزان یا شکل
دستمزد توافق شده در هر رابطه‌ای حفظ می‌کنم.

 

 

 

 

بخش دوم: مسئولیت در قبال عملکرد
و کسب‌وکار کوچینگ

به‌عنوان یک متخصص ICF

14.
در تمام تعاملاتم از
چهارچوب قوانین اخلاقی
ICF  تبعیت می‌کنم. وقتی از نقض احتمالی این چهارچوب‌ها
آگاه می‌شوم یا رفتار غیراخلاقی را دریکی دیگر از متخصصان
ICF می‌بینم، با احترام
مسئله را با افراد درگیر مطرح می‌کنم. اگر این موضوع حل نشود، آن را برای حل مسئله
به یک مرجع رسمی
به‌طور مثال ICF Global) ارجاع می‌دهم.

15. همه کارکنان پشتیبان خودم را ملزم به تبعیت از چهارچوب قوانین اخلاقیICF می‌کنم.

16. به ادامه دادن به مسیر پیشرفت و تعالی خودم از طریق توسعه مداوم شخصی، حرفه‌ای
و اخلاقی متعهد هستم.

17. محدودیت‌های شخصی یا شرایطی را که ممکن است باعث اختلال، تعارض یا مداخله در
عملکرد کوچینگ یا روابط کوچینگ حرفه‌ای من می‌شود را می‌شناسم. در این مورد اقدامی
که لازم است را تعیین خواهم کرد و در صورت لزوم، فوراً به دنبال راهنمایی‌های
تخصصی مربوطه خواهم بود. این ممکن است شامل تعلیق یا خاتمه روابط کوچینگ من باشد
.

18. هرگونه تضاد منافع یا تضاد احتمالی منافع را با همکاری طرف‌های ذی‌ربط،
جستجوی کمک‌های حرفه‌ای یا تعلیق موقت یا پایان دادن به روابط حرفه‌ای حل می‌کنم
.

19. حریم خصوصی اعضای ICF را حفظ می‌کنم و از اطلاعات تماس اعضای  ICF(ایمیل آدرس‌ها، شماره تلفن‌ها و موارد دیگر)
فقط با مجوز
ICF یا عضو  ICFاستفاده می‌کنم.

 

بخش سوم: مسئولیت در قبال عملکرد
حرفه‌ای

به‌عنوان یک متخصص ICF

20.
صلاحیت‌های کوچینگ
خودم، سطح شایستگی‌ام در کوچینگ، تخصص، تجربه، آموزش، گواهینامه‌ها و سطوح تأیید صلاحیت‌های
ICF را با دقت
شناسایی می‌کنم
.

21. در مورد آنچه به‌عنوان متخصص ICF ارائه می‌دهم، آنچه توسط ICF ارائه می‌شود، حرفه کوچینگ و ارزش بالقوه کوچینگ، بیانیه‌های شفاهی و کتبی
درست و دقیق می‌سازم
.

22.
با افرادی که باید از
این چهارچوب قوانین اخلاقی آگاه شوند، ارتباط برقرار کرده و آگاهشان می‌سازم
.

23. مسئولیت آگاه‌سازی و تعیین مرزهای شفاف، مناسب و حساس فرهنگی که بر تعاملات
فیزیکی و غیره حاکم است را بر عهده خواهم گرفت.

24. در هیچ رابطه جنسی یا عاشقانه با مراجعین یا حامیان
مالی شرکت نمی‌کنم. همیشه به برقراری سطح صمیمیت مناسب روابط، توجه خواهم نمود و
برای حل مسئله یا لغو تعاملات این‌گونه، اقدامات مناسب را انجام می‌دهم.

 

بخش چهارم: مسئولیت در قبال
جامعه

به‌عنوان یک متخصص ICF

25.
با رعایت عدالت و
برابری در کلیه فعالیت‌ها و عملیات اجرایی، ضمن رعایت قوانین محلی و عرف‌های
فرهنگی، از تبعیض خودداری می‌کنم. این موارد شامل تبعیض بر اساس سن، نژاد، بیان،
جنسیت، قومیت، گرایش جنسی، مذهب، ملیت، ناتوانی یا وضعیت نظام‌وظیفه می‌شود ولی
محدود به این‌ها نیست
.

26. تلاش‌ها و مالکیت معنوی دیگران را شناخته و به آن‌ها را احترام می‌گذارم،
فقط ادعای مالکیت مطالب خودم را دارم و می‌دانم که نقض این استاندارد ممکن است من
را توسط شخص ثالثی تحت پیگرد قانونی قرار دهد
.

27. در هنگام اجرا و گزارش کردن تحقیقات، درستکار هستم و در محدوده استانداردهای
علمی شناخته‌شده، رهنمودهای موضوعی قابل‌اجرا و مرزهای صلاحیت خودم این تحقیقات را
انجام می‌دهم
.

28. از تأثیر خود و مراجعینم بر جامعه آگاه هستم. من به فلسفه “انجام کار
خوب”، در مقابل “دوری از بدی” پایبند هستم (طرز فکر من یا نگاهم به
انجام دادن کار خوب  است نه تمرکز روی
انجام ندادن کار نادرست).

 

ضمانت اجرایی این اخلاقیات برای متخصص ICF

من به‌عنوان یک متخصصICF،
مطابق با استانداردهای چهارچوب قوانین اخلاقی
ICF  به انجام
وظایف اخلاقی و حقوقی خود نسبت به مراجعین، حامیان مالی، همکاران و عموم مردم
اقدام می‌کنم و آن را تأیید می‌کنم. اگر من بخشی از چهارچوب قوانین اخلاقی
ICF را نقض کنم، موافقم که ICF  به صلاحدید خود؛ ممکن است از من برای این کار
پاسخ بخواهد. علاوه بر این موافقم که مسئولیت‌پذیری من در برابر
ICF برای
هرگونه نقض ممکن است شامل مجازات‌هایی باشد، مانند آموزش‌های اجباری بیشتر یا از
دست رفتن عضویت در
ICF یا اعتبارنامه‌های من در ICF.

 


[1]International
Coach Federation

[2]Ethical
Conduct Review

۳
کسی که بر نحوه کوچینگ و اجرای کسب‌وکار کوچ نظارت دارد و کمک می‌کند فرد؛ کوچ
بهتر، انسان بهتر و کسب‌وکار بهتری داشته باشد.

اسکرول به بالا