شایستگی‌ها کوچینگ در ICF

شایستگی‌های کوچینگ

شایستگی‌های کوچینگ (ویرایش 2020/ بازنگری ترجمه: آگوست 2022)

به دنبال تجزیه و تحلیل دقیق 24 ماهه حرفه کوچینگ ، فدراسیون بین المللی کوچینگ مدل به روز شده شایستگی اصلی کوچینگ ICF  را اعلام می کند.

این مدل شایستگی بر اساس شواهد جمع‌آوری‌شده از بیش از 1300 کوچ در سراسر جهان، از جمله اعضای فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF  و کوچ های غیرعضو، و نشان‌دهنده طیف متنوعی از رشته‌های کوچینگ، سوابق آموزشی، سبک‌های کوچینگ و میزان تجربه می باشد. این ابتکار تحقیقاتی در مقیاسی بزرگ تأیید کرد که بخش اعظمی از مدل موجود شایستگی اصلی فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF، که تقریباً 25 سال پیش توسعه یافته است، برای حرفه کوچینگ امروز همچنان به قوت خود، حیاتی باقی مانده است.

برخی از عناصر و مضامین جدید که از دل داده ها پدید آمده اند نیز در مدل گنجانده شده اند. این موارد شامل تاکید اساسی تر بر رفتار اخلاقی و محرمانگی، اهمیت ذهنیت کوچینگی و شیوه تامل آمیز رو به رشد، تمایزات خطیر میان سطوح مختلف موافقت نامه های کوچینگ، حیاتی بودن مشارکت بین کوچ و مراجع، و اهمیت آگاهی  فرهنگی، سیستمیک و زمینه‌ای می باشند. این مؤلفه‌های بنیادین، همراه با مضامین نوظهور، عناصر کلیدی حرفه کوچینگ امروز را منعکس نموده  و به عنوان استانداردهای قوی‌تر و جامع‌تر کوچینگ برای آینده عمل خواهند کرد.

مدل شایستگی اصلی به روز شده فدراسیون بین‌المللی کوچینگ (ICF) در نیمه دوم سال 2021 اجرایی خواهد شد.

 

الف – اصول بنیادین

1- اجرای کوچینگ طبق اصول اخلاقی

تعریف: اصول اخلاقی و استانداردهای کوچینگ را درک نموده و آن‌ها را بطور مداوم به کار می‌گیرد.

 1. در تعامل با مراجعین، حامیان مالی و ذینفعان مربوطه، تمامیت و صداقت شخصی را نشان می دهد.
 2. نسبت به هویت، محیط، تجارب، ارزش‌ها و باورهای مراجعین حساس است.
 3. از کلام درخور و محترمانه برای مراجعین، حامیان مالی و ذینفعان مربوطه استفاده می کند.
 4. از اصول اخلاقی فدراسیون بین المللی کوچینگ ICF ، پیروی و از ارزش‌های اصلی آن حمایت می کند.
 5. محرمانگی اطلاعات مراجعین را برای همه توافقنامه‌های ذینفعان و قوانین مربوطه حفظ می‌کند.
 6. میان کوچینگ، مشاوره، روان‌درمانی و سایر حرفه‌های حمایتی تمایز برقرار می کند.
 7. چنانچه اقتضا کند مراجعین را به سایر حرفه‌های حمایتی ارجاع می‌دهد.

 

2- عمل کردن مطابق با مدل ذهنی کوچینگ

تعریف: مدل ذهنی باز، کنجکاو ، انعطاف‌پذیر و مراجع محور را توسعه می دهد و حفظ می‌کند .

 1. اذعان می کند که مراجعین، مسئول انتخاب‌های خودشان هستند.
 2. به ‌عنوان یک کوچ همواره مشغول یادگیری و توسعه است.
 3. همواره شیوه تامل آمیز رو به رشد خود را، جهت ارتقا کوچینگ، توسعه می‌دهد.
 4. از تأثیر موقعیت و فرهنگ بر خود و دیگران آگاه بوده و نسبت به آن‌ها انعطاف‌پذیر است.
 5. از آگاهی خود و شهود شخص برای انتفاع مراجعین استفاده می‌کند.
 6. توانایی تنظیم هیجانات را حفظ نموده و آنرا توسعه می دهد.
 7. از نظر ذهنی و احساسی برای جلسات آماده است.
 8. در مواقع لزوم از منابع بیرونی کمک می گیرد.

ب. خلق مشترک رابطه

3-   تنطیم و حفظ توافقنامه‌ها

تعریف: برای ایجاد توافق نامه های شفاف پیرامون رابطه کوچ و مراجع، فرایند، برنامه‌ها و اهداف کوچینگ با مراجع و ذینفعان مربوطه مشارکت می‌کند. توافق نامه ها را برای کل تعامل کوچینگی و نیز برای هر جلسه کوچینگ تنطیم می‌کند.

 1. در مورد اینکه کوچینگ چه هست و چه نیست توضیح می‌دهد و فرایند کوچینگ را برای مراجع و ذینفعان مربوطه تشریح می کند.
 2. در مورد آنچه که در این قرارداد منظور می شود یا نمی شود، آنچه که ارائه می‌شود یا نمی‌شود و مسئولیت‌های مراجع و ذینفعان مربوطه، با مراجع به توافق می‌رسد.
 3. در مورد دستورالعمل ها و پارامترهای خاص رابطه کوچ و مراجع نظیر لجستیک ، دستمزدها، زمان‌ بندی، طول دوره، خاتمه، محرمانگی و دخیل کردن دیگران به توافق می‌رسد.
 4. برای تنظیم برنامه و اهداف کلی کوچینگ با مراجع و ذینفعان مربوطه مشارکت می‌کند.
 5. جهت تشخیص تناسب مراجع-کوچ با مراجع مشارکت می‌کند.
 6. با مراجع برای شناسایی یا تأیید مجدد آنچه که می‌خواهد در جلسه کوچینگی به انجام برساند مشارکت می‌کند.
 7. با مراجع ، در تعیین آنچه که وی باور دارد که باید به آن بپردازد یا آنرا حل و فصل کند مشارکت می کند تا آنان به آنچه که می خواهند در جلسه کوچینگی به انجام برسانند، دست یابند.
 8. با مراجع، در تعریف یا تایید مجدد معیارهای موفقیت در آنچه وی می‌خواهد در طی تعامل کوچینگی یا یک جلسه کوچینگ منفرد به انجام برساند، مشارکت می‌کند.
 9. در مدیریت زمان و تمرکز جلسه، با مراجع مشارکت می‌کند.
 10. بجز آنجا که مراجع ترتیب دیگری را مشخص می کند، کوچینگ را در جهت نتیجه مطلوب مراجع ادامه می‌دهد.
 11. با مراجع برای پایان دادن به رابطه کوچ و مراجع، به شیوه‌ای که این تجربه را محترم بشمارد، مشارکت می‌کند.

 

4- ایجاد و توسعه اعتماد و امنیت

تعریف: با مراجع برای ایجاد محیطی امن و حمایتی، که به وی امکان به اشتراک‌گذاری آزادانه بدهد، مشارکت می‌کند. رابطه  ای مبتنی بر احترام و اعتماد متقابل برقرار می سازد.

 1. به دنبال درک مراجع در موقعیت شان، که ممکن است مشتمل بر هویت، محیط، تجربیات، ارزش‌ها و باورهای شان باشد، است.
 2. احترام خود را به هویت، نوع نگاه، سبک و کلام مراجع نشان داده و کوچینگ خود را با مراجع مطابقت می‌دهد.
 3. به استعدادهای منحصر بفرد، بینش‌ها و تلاش مراجع در فرآیند کوچینگ اذعان داشته و احترام می‌گذارد.
 4. حمایت، همدلی و دلواپسی خود را به مراجع نشان می‌دهد.
 5. ابراز احساسات، ادراکات، دلواپسی ها، باورها و پیشنهادات مراجع را تصدیق نموده و از آن‌ها حمایت می‌کند.
 6. گشودگی و شفافیت را بعنوان راهی برای نشان دادن آسیب پذیری خود و اعتماد سازی با مراجع به نمایش
  می گذارد.

5- حضور و توجه کامل در طول جلسه

تعریف: کاملاً آگاه است و با بکارگیری سبکی باز، منعطف، متین و مطمئن در کنار مراجع حضور دارد.

 1. نسبت به مراجع، متمرکز، هشیار، همدل و واکنش گرا می‌ماند.
 2. در طی فرایند کوچینگ، کنجکاوی خود را نشان می‌دهد.
 3. هیجانات شخصی‌اش را مدیریت می‌کند تا با مراجع در زمان حال باقی بماند.
 4. در طی فرایند کوچینگ، در هنگام کار با هیجانات نیرومند مراجع،اعتماد به نفس خود را نشان می‌دهد.
 5. در فضایی مملو از نادانسته‌ها به ‌راحتی کار می‌کند.
 6. فضای سکوت، مکث یا تأمل را خلق می کند یا آن را می پذیرد.

ج. برقراری ارتباط مؤثر

6-  گوش دادن فعالانه

تعریف:  برا ی فهم کامل  آنچه در متن سیستم های مراجع در حال انتقال و بیان است و جهت حمایت از بیان حال مراجع ، بر آنچه مراجع می‌گوید و نمی‌گوید، تمرکز می‌کند.

 1. برای بالابردن فهم خود از آنچه مراجع درحال گفتگو در باره آن است، موقعیت، هویت، محیط، تجربیات، ارزش‌ها و باورهای مراجع را در نظر می‌گیرد.
 1. آنچه که مراجع درباره آن گفتگو کرده است را، برای اطمینان یافتن از وضوح و فهم آن، بازتاب داده یا خلاصه‌ می کند
 1. زمانی که چیزی بیش از آنچه مراجع در حال گفتگو درباره آن است وجود دارد، کوچ آنرا تشخیص داده و مورد کنکاش قرار می دهد.
 1. هیجانات، تغییر انرژی‌، سرنخ‌های غیرکلامی یا سایر رفتارهای مراجع را ملاحظه نموده ، تصدیق کرده و آن‌ها را مورد بررسی قرار می دهد.
 1. برای درک کامل آنچه در حال مراوده است، کلمات، لحن صدا و زبان بدن مراجع را یکپارچه می‌کند.
 1. در طی جلسات، روندهای رفتاری و هیجانی مراجع را مورد ملاحظه قرار می دهد تا مضامین و الگوها را تشخیص دهد

7- برانگیختن آگاهی

تعریف: بینش و یادگیری مراجع را با استفاده از ابزارها و تکنیک‌هایی نظیر پرسشگری قدرتمند، سکوت، استعاره یا قیاس تسهیل می‌کند.

 1. هنگام تصمیم‌گیری در مورد آنچه برای مراجع سودمندتر است، تجربیات مراجع را در نظر می‌گیرد.
 2. بعنوان راهی برای برانگیزاندن آگاهی یا بینش، مراجع را به چالش می‌کشد .
 3. سؤالاتی راجع به مراجع نظیر طرز فکر ، ارزش‌ها، نیازها، خواسته‌ها و باورهای آنان می‌پرسد.
 4. سؤالاتی می‌پرسد که به مراجع کمک می‌کنند تا به کنکاش در فراسوی تفکر جاری بپردازد.
 5. از مراجع دعوت می‌کند تا در لحظه ، چیزهای بیشتری را در مورد تجربه‌ شان ، به اشتراک بگذارند.
 6. به آنچه که در تقویت پیشرفت مراجع مؤثر است توجه می‌کند.
 7. رویکرد کوچینگ را در پاسخ به نیازهای مراجع تنظیم می‌کند.
 8. به مراجع کمک می‌کند تا عوامل مؤثر بر الگوهای فعلی و آتی رفتار، تفکر و هیجان خود را شناسایی کنند.
 9. از مراجع دعوت می‌کند تا ایده‌هایی، در مورد چگونگی حرکت  رو به جلوی شان و آنچه که مایل یا قادر به انجامش هستند را، خلق کند.
 10. از مراجع در چارچوب بندی مجدد دیدگاه‌ها حمایت می‌کند.
 11. مشاهدات، بینش‌ها و احساساتی که پتانسیل ایجاد یادگیری جدید برای مراجع دارند را، بدون دلبستگی، به اشتراک می‌گذارد.

د. ایجاد و توسعه یادگیری و رشد

8- تسهیل کردن فرآیند رشد مراجع

تعریف: برای تبدیل یادگیری و بینش به اقدام، با مراجع مشارکت می‌ نماید . به استقلال مراجع در فرآیند کوچینگ رشد
می بخشد.

 1. برای ادغام نمودن آگاهی، بینش و یادگیری جدید مراجع در جهان بینی و رفتارهای آنان، با مراجع کار می کند.
 2. برای طراحی اهداف، اقدامات و معیارهای پاسخگویی به گونه ای که  یادگیری‌های جدید را یکپارچه کرده و توسعه دهد، با مراجع مشارکت می نماید.
 3. به استقلال مراجع در طراحی اهداف، اقدامات و روش‌های پاسخگویی، اذعان نموده و از آن حمایت می کند.
 4. جهت شناسایی نتایج بالقوه یا یادگیری از گام های اقدام شناسایی شده، از مراجع حمایت می نماید.
 5. از مراجع دعوت می‌کند تا چگونگی حرکت رو به جلو ، مشتمل بر منابع، حمایت و موانع بالقوه را در نظر بگیرد.
 6. با مراجع برای خلاصه کردن بینش و یادگیری‌ درون یا بین جلسات، مشارکت می‌کند.
 7. پیشرفت و موفقیت‌های مراجع را جشن می گیرد.
 8. برای پایان دادن به جلسه، با مراجع مشارکت می نماید.
اسکرول به بالا