ایجاد رویداد در پورتال ICW

ICF برای حمایت از رویدادهای اعضای خود برای هفته کوچینگ سال ۲۰۲۱ یک پورتال راه‌اندازی کرده است. در این پورتال اعضای ‌ICF می‌توانند رویدادهای خود را ثبت و منتشر کنند.

این راهنمای ویدیویی برای ایجاد رویداد توسط اعضای ICF در پورتال هفته بین‌المللی کوچینگ تهیه شده است.

رویدادهای هفته کوچینگ در جهت تقویت اعضای ICF به چند گروه تقسیم می‌شوند که از طریق یادگیری و اتصال در درون مضامین برنامه‌ها هستند و فرصت‌ها و تجربیات یادگیری متنوعی را در اختیار اعضای فدراسیون و عموم علاقه‌مندان قرار می‌دهند

لینک پورتال ICF برای ایجاد رویدادهای هفته بین‌المللی کوچینگ:

https://www.icf-events.org/international-coaching-week-events

لینک نمایش رویدادهای اعضای ICF در سایت چپتر کوچینگ ایران:

https://icfiranchapter.net/icw-events
ایجاد رویداد در پورتال ICW
اسکرول به بالا