ماه: نوامبر 2021

وبینار متد جادویی 4C

روز جمعه ساعت 16:00 به وقت ایران در فضای زوم با متد جادویی 4C بیاموزیم حرفه خودمون متحول کنیم.
در این وبینار به عزیزانی که تمام زمان جلسه در کنار ما باشند CCE تعلق می گیرد.

تجربیات مسیر آزمون

شرکت در این وبینار برای همه علاقه‌مندان آزاد است و به تمام عزیزانی که در مسیر دریافت مدرک کوچ حرفه ای از فداراسیون بین‌المللی کوچینگ می باشند، پیشنهاد میشود.

وبینار عملکرد عالی برای رهبران سازمان

در وبینار 17 آبان 1400 ساعت :18:30 به وقت ایران Bob Hughes درباره عملکرد برای رهبران سازمانی سخن میگوید. این وبینار ویژه اعضای چپتر کوچینگ ایران است.

اسکرول به بالا