ماه: فوریه 2022

Dennis Larsson

“جی پی اس” خود را پیدا کنید

شرکت در این وبینار برای همه کوچ‌های محترم آزاد می‌باشد. به دلیل محدودیت ظرفیت وبینار پیشنهاد می‌شود قبل از ساعت 19 وارد محیط زوم شوید.

پرداخت حق عضویت از ایران

آموزش عضویت جدید و تمدید عضویت در ICF و چگونگی پرداخت حق عضویت از ایران

وبینار کاربرد نوروساینس در کوچینگ

وبینار کاربرد نوروساینس در کوچینگ، ساعت 18:30 تاریخ 18 بهمن ماه 1400 برگزار خواهد شد. این وبینار ویژه اعضای محترم چپتر برگزار می‌شود.

کمیته اصول اخلاقی

تشکیل کمیته اصول اخلاقی

کمیته اصول اخلاقیِ چپتر کوچینگ ایران در راستای ترویج، پایش و اجرای استانداردهای اخلاقی کوچینگ برای پیگیری گزارش‌های واصله، تشکیل شده است.

اسکرول به بالا