ماه: آگوست 2021

Reciprocal

پروژه Reciprocal Peer Coaching در چپتر ایران

پروژه Reciprocal Peer Coaching با اهداف شبکه‌سازی، ارتقای مهارت‌های کوچینگ، توسعه پویایی حرفه‌ای، تکمیل ساعات کوچینگ برای کوچ‌های تأیید صلاحیت شده و به اشتراک‌گذاری دانش و تجارب، از ابتدای مهر ۱۴۰۰ به مدت سه ماه برگزار خواهد شد. براساس هماهنگی انجام شده با ICF، اعضای جامعه کوچینگ ایران، شامل گروه‌های ذیل امکان استفاده از این …

پروژه Reciprocal Peer Coaching در چپتر ایران ادامه مطلب »

CKAevent

رویداد ویژه معرفی تغییرات آزمون جديد ICF

برای معرفی تغییرات آزمون جديد تعیین صلاحیت کوچینگ و پاسخ به سوالات احتمالی، رویدادی برای روز شنبه 23 مرداد 1400 برنامه ریزی شده است.

اسکرول به بالا