تجربیات مسیر آزمون

روز یکشنبه مورخ 23 آبان 1400 / 14 نوامبر 2021 خانم مریم معین تجربیات خود از مسیر آزمون CKA را به اشتراک گذاشتند.

این برنامه به تمام عزیزانی که در مسیر دریافت مدرک کوچ حرفه ای از فداراسیون بین‌المللی کوچینگ می باشند، پیشنهاد میشود.

اسکرول به بالا