وبینار عملکرد عالی برای رهبران سازمان

این روزها با توجه به شرایط خاص کسب و کارها در دنیا و عبور از بحران کووید19 اکثر سازمان های یاد گیرنده، به دنبال ایجاد عمکلرد بهتر و افزایش بهره وری در سازمانشان هستند و کوچ های حرفه ای برای اینکه بتوانند در کنار کسب و کارها حضور داشته باشند و ارزش افزوده ایجاد کنند، باید همواره دانش خود را به روز کنند.

وبینار عملکرد عالی برای رهبران سازمان


در وبینار 17 آبان 1400 ساعت :18:30 به وقت ایران Bob Hughes درباره عملکرد برای رهبران سازمانی سخن میگوید.

این وبینار ویژه اعضای چپتر کوچینگ ایران است.

اسکرول به بالا