قالب‌های فارسی و انگلیسی برای پوستر هفته کوچینگ 2022

اعضای محترم چپتر کوچینگ ایران

در راستای جلب مشارکت و پشتیبانی از رویدادهای اعضای چپتر در هفته جهانی کوچینگ سال 2022، قالب‌های فارسی و انگلیسی متحدالشکل طراحی و در سایت چپترایران (https://www.icfiranchapter.net) بارگذاری شده است.

از همه اعضای محترم چپتر خواهشمندیم پوستر برنامه‌های خود را در این قالب‌ها طراحی و پس از بارگذاری در سایت رویدادهای ICF به نشانی https://www.icf-events.org حداکثر یک هفته قبل از تاریخ برگزاری به ایمیل این کمیته به نشانی icw2022@icfiranchapter.net ارسال فرمایند تا در شبکه‌های اجتماعیِ چپتر هم‌رسانی شود.


شایان ذکر است، رویدادهای اعضای محترم پس از بارگذاری در سایت ICF به صورت خودکار در صفحه مربوطه در سایت چپتر(https://www.icfiranchapter.net/icw-events) نیز منتشر خواهد شد.  

بدیهی است، چپتر از بازنشر رویدادهایی که فاقد شروط زیر باشند معذور است:

  1. عضویت در چپتر.
  2. طراحی پوستر در قالب‌های ارائه شده فارسی یا انگلیسی.
  3. ثبت در سامانه رویدادهای فدراسیون.
  4. ارسال لینک رویداد به ایمیل کمیته هفته کوچینگ، تا یک هفته قبل از تاریخ برگزاری.

سلامتی و موفقیتِ روزافزون شما عزیزان را آرزومندیم.

کمیته برگزاری هفته جهانی کوچینگ

8  اردیبهشت 1401


اسکرول به بالا