اصول اخلاقی

کارگاه اصول اخلاقی و حرفه‌ای برای اعضای ICF

در این وبینار خانم کریستین کِلی نایب رییس کمیته اخلاق، سیاست و انطباق فدراسیون به سوالات همکاران پاسخ خواهند داد.