ICF

CKAevent

رویداد ویژه معرفی تغییرات آزمون جديد ICF

برای معرفی تغییرات آزمون جديد تعیین صلاحیت کوچینگ و پاسخ به سوالات احتمالی، رویدادی برای روز شنبه 23 مرداد 1400 برنامه ریزی شده است.

اسکرول به بالا