ICF

توقف فعالیت چپتر ایران

فعالیت رسمی چپتر ایران از تاریخ 11 سپتامبر 2022 متوقف خواهد شد.

CKAevent

رویداد ویژه معرفی تغییرات آزمون جديد ICF

برای معرفی تغییرات آزمون جديد تعیین صلاحیت کوچینگ و پاسخ به سوالات احتمالی، رویدادی برای روز شنبه 23 مرداد 1400 برنامه ریزی شده است.

اسکرول به بالا